قیـــمت ایزوگـــام با اجــرت نصب:

قیمت ها نسبت به متراژ حقیقی پشت بام شما محاسبه شده است.

ایزوگام های ذکر شده در زیر دارای نشان استاندارد، روکش فویلدار، دو لایه تیشو و پلی استر، قیر پالایشگاهی و ضخامت 4 میلیمتر می باشند.

به همراه 10 ســال ضمـانت نامه شرکتی و 5 سال بیــمه نامه ایران

ایزوگام مروارید گستر دلیجان (فویلدار)

مشخصات ایزوگام : دارای روکش فویل دار، قیر پالایشگاهی، دو لایه تیشو، ضخامت 4 میلی متر، دارای نشان استاندارد، ضمانت نامه 10ساله، بیمه نامه 5ساله

 • متراژ پشت بام

  قیمت به تومان
 • زیر 50 متر

  توافقی
 • 55 تا 70 متر

  15/000
 • 75 تا 110 متر

  13/500
 • 115 تا 170 متر

  12/500
 • 175 تا 250 متر

  12/000
 • 255 تا 350 متر

  11/500
 • 355 متر به بالا

  11/000
 • نوع ساده (بدون روکش فویل)

  1/000 ارزانتر

ایزوگام سپهر گستر دلیجان (فویلدار)

مشخصات ایزوگام : دارای روکش فویل دار، قیر پالایشگاهی، دو لایه تیشو، ضخامت 4 میلی متر، دارای نشان استاندارد، ضمانت نامه 10ساله، بیمه نامه 5ساله

 • متراژ پشت بام

  قیمت به تومان
 • زیر 50 متر

  توافقی
 • 55 تا 70 متر

  16/000
 • 75تا 110 متر

  14/500
 • 115 تا 170 متر

  13/500
 • 175 تا 250 متر

  13/000
 • 255 تا 350 متر

  12/500
 • 355 به بالا

  12/000
 • نوع ساده (بدون روکش فویل)

  1/000 ارزانتر

ایزوگام بام گستر دلیجان 117 (فویلدار)

مشخصات ایزوگام : دارای روکش فویل دار، قیر پالایشگاهی، دو لایه تیشو، ضخامت 4 میلی متر، دارای نشان استاندارد، ضمانت نامه 10ساله، بیمه نامه 5ساله

 • متراژ پشت بام

  قیمت به تومان
 • زیر 50 متر

  توافقی
 • 55 تا 70 متر

  19/500
 • 75 تا 110 متر

  18/000
 • 115 تا 170 متر

  17/000
 • 175 تا 250 متر

  16/500
 • 255 تا 350 متر

  16/000
 • 350 متر به بالا

  15/500
 • نوع ساده (بدون روکش فویل)

  1/000 ارزانتر

ایزوگام حفاظ بام اصل دلیجان (فویلدار)

مشخصات ایزوگام : دارای روکش فویل دار، قیر پالایشگاهی، دو لایه تیشو، ضخامت 4 میلی متر، دارای نشان استاندارد، ضمانت نامه 10ساله، بیمه نامه 5ساله

 • متراژ پشت بام

  قیمت به تومان
 • زیر 50 متر

  توافقی
 • 55 تا 70 متر

  18/000
 • 75 تا 110 متر

  16/500
 • 115 تا 170 متر

  15/500
 • 175 تا 250 متر

  15/000
 • 255 تا 350 متر

  14/500
 • 350 متر به بالا

  14/000
 • نوع ساده (بدون روکش فویل)

  1/000 ارزانتر

ایزوگام پشم شیشه ایران (فویلدار)

مشخصات ایزوگام : دارای روکش فویل دار، قیر پالایشگاهی، دو لایه تیشو، ضخامت 4 میلی متر، دارای نشان استاندارد، ضمانت نامه 10ساله، بیمه نامه 5ساله

 • متراژ پشت بام

  قیمت به تومان
 • زیر 50 متر

  توافقی
 • 55 تا 70 متر

  21/500
 • 75 تا 110 متر

  20/000
 • 115 تا 170 متر

  19/000
 • 175 تا 250 متر

  18/500
 • 255 تا 350 متر

  18/000
 • 355 متر به بالا

  17/500
 • نوع ساده (بدون روکش فویل)

  1/000 ارزانتر

قیمت ایزوگام شرق مشهد

مشخصات ایزوگام : دارای روکش فویل دار، قیر پالایشگاهی، دو لایه تیشو، ضخامت 4 میلی متر، دارای نشان استاندارد، ضمانت نامه 10ساله، بیمه نامه 5ساله

 • متراژ پشت بام

  قیمت به تومان
 • زیر 50 متر

  توافقی
 • 55 تا 70 متر

  21/500
 • 75 تا 110 متر

  20/000
 • 115 تا 170 متر

  19/000
 • 175 تا 250 متر

  18/500
 • 255 تا 350 متر

  18/000
 • 355 متر به بالا

  17/500
 • نوع ساده (بدون روکش فویل)

  1/000 ارزانتر
3 رتبه برتر